Get Adobe Flash player
« April 2014 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Baner
Baner
Baner

Općinske službe


Za vršenje poslova lokalne samouprave i upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, prenesenih poslova iz nadležnosti Federacije i Kantona te za vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova i drugih pomoćnih poslova od zajedničkog interesa, u Općinskom organu uprave obrazuju se službe:


1.Služba za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša


2.Služba za komunalno-stambene poslove i infrastrukturu


3. Služba za geodetske, katastarske i imovinsko-pravne poslove


4.Služba za razvoj, poduzetništvo i obrt


5.Služba za financije, budžet i računovodstvo


6.Služba za opću upravu i društvene djelatnosti


7.Služba za podršku i razvoj uprave

 

8.Služba za civilnu i protupožarnu zaštitu

   

9.Kabinet Općinskog načelnika

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

© Općina Bosanska Krupa, Terzića bb, 77 240 Bosanska Krupa, Tel +387 (0)37 471 088